Elektriker

Förstahandsvalet när det kommer till elektriker i Södertälje

Vi är ett seriöst och välrenommerat elföretag med en tydlig målbild där säkerhet, miljömedvetenhet och våra kunders behov alltid ligger i fokus.  

Vi arbetar med ett tydligt miljö- och kvalitetstänk som genomsyrar hela verksamheten. Vi strävar efter att hela tiden bli bättre på det vi gör och har därför satt upp ett antal punkter som vi följer för att på så sätt kunna garantera våra kunder bästa möjliga service i alla led.

el sladdar

Vi ska:

  • Fokusera på kvalitet och alltid leverera väl utförda arbeten

  • Visa engagemang för våra kunder och låta vår kunskap och kompetens vägleda arbetet.

  • Alltid tänka på service och på att vara tillmötesgående mot våra kunders behov

  • Ha ett tydligt och enkelt kvalitetsledningssystem

  • Sträva efter att hela tiden bli bättre på det vi gör och se till att säkerhet och trygghet är i fokus.

  • Samarbeta med underleverantörer med ett uttalat miljötänk.

  • Satsa på transporter med minimal negativ effekt på miljön.

  • Utbilda oss och engagera oss i miljöfrågor

  • Dokumentera vår miljöpåverkan för att kunna minska den på sikt samt följa de lagar och regler som rör miljön inom vårt skrå.

elskåp

 

Dina elproffs i Södertälje!