Tjänster

Ett brett kunnande för en ständigt växande kundkrets

Du kan vända dig till oss för en rad olika elrelaterade tjänster. Det kan röra sig om mindre installationer och felsökningar i hushållet eller större mer omfattande reparationer inom industrin. Vi arbetar med allt från privatpersoner som behöver hjälp i bostaden till större industriföretag.

Installationer: Vi har all behörighet och ett brett kunnande som krävs för att installera vitvaror och säkra elen till större applikationer i kök och badrum. Vi installerar även laddboxar åt privatpersoner, BRF:er och företag!

Hushållsel: Vi arbetar mycket med att skapa kompletta elinstallationer för hushåll där allt från vägguttag, kontakter, lampor och jordfelsbrytare installeras av våra kunniga elektriker.

elverktyg

Belysning: Vi skapar på begäran kompletta eller mindre belysningsinstallationer. Som grunden till arbetet gör vi en utförlig belysningsplan där vi beräknar ljusbehov, energiåtgång ekonomi etc. Om behov finns kan vi hjälpa till med val av armaturer och liknande men om du som kund själv vill välja allt material går det även bra.

Styr & regler: Vi arbetar med lättare automatiseringar och driftunderhåll i små till stora anläggningar. Fokus ligger där på att hitta en plan för att öka möjligheten att felsöka och snabbt kunna åtgärda eventuella fel och brister och därmed bidra till en ökad säkerhet.

Felsökning, problemlösning och reparation: Vi finns tillgängliga för att snabbt felsöka och åtgärda problem i elanläggningar, produktionsanläggningar, hushåll, maskiner och större belysningsanläggningar. I stort sett allt som gäller el kan vi hjälpa till med att felsöka och reparera om det skulle finnas behov.

Kontakta oss redan idag för en offert!